Thông tin Cá nhân
  • maigroup.vn TRỊNH HỒNG THẢO
    0915468618
  • Quận 7, Hồ Chí Minh
Theo Dự thảo Luật Nhà ở, người nước ngoài sẽ được mua tối đa 30% số lượng căn hộ, lô nhà trong một dự án được bán cho người nước ngoài. Cùng với đó, dự thảo luật cũng cho phép Việt kiều được mua không hạn chế số lượng căn hộ, lô nhà tại các dự án. Nếu dự thảo được thông qua, thị trường bất động sản (BĐS) sẽ có thêm cơ hội phục hồi.